Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/home/klient.dhosting.pl/kasiazabawa/szkoladoskonalenia.pl/wp-content/plugins/wow-carousel-for-divi-lite/wow-divi-carousel-lite.php/languages/divi-carousel-lite-pl_PL.mo) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/kasiazabawa/szkoladoskonalenia.pl/:/home/klient.dhosting.pl/kasiazabawa/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php73/usr/share/pear/:/opt/alt/php73/usr/share/php:/opt/alt/php73/) in /home/klient.dhosting.pl/kasiazabawa/szkoladoskonalenia.pl/wp-includes/l10n.php on line 741
Studia Lean Six Sigma Ekspert - PATH Szkoła Doskonalenia

studa Lean Six Sigma ekspert

dlaczego ?

Uzyskane w ramach studiów podyplomowych kwalifikacje dają możliwości wykorzystania w organizacjach produkcyjnych, usługowych oraz biznesowych różnych branż.

Absolwent zdobędzie zaawansowaną wiedzę z zakresu: zarządzania procesami, modelowania i standaryzacji procesów, metodyk szczupłego zarządzania, przepływu strumienia wartości, wizualizacji organizacji pracy, metodyki optymalizacji procesów Six Sigma – DMAIC, metod statystycznego sterowania procesami, sterowania przebiegiem procesu optymalizacyjnego oraz budowania kultury szczupłego zarządzania.

solidna dawka wiedzy

Proponujemy aż 200 godzin zajęć dydaktycznych.

różnorodność trenerów

Aż 13 prowadzących w tegorocznej edycji studiów.

praktyczne umiejętnośći

Ponad 60 umiejętności do zdobycia poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz realizację projektu w ramach zaliczenia programu studiów

2 W 1

Lean i Six Sigma na jednych studiach podyplomowych

DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych aktywnym udziałem w projektach optymalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Lean Six Sigma.

Stanowią interesującą ofertę m.in. dla: pracowników ciągłego doskonalenia, liderów jakości, pracowników produkcji, pracowników działów jakości, specjalistów ds. zapewnienia jakości w produkcji i usługach, inżynierów ds. Lean, inżynierów ds. projektów Green Belt.

PRZEDMIOTY

semestr i

 • Wprowadzenie do zarządzania jakością
 • Gra integracyjna z elementami lean thinking
 • Wprowadzenie do Lean Management
  Lean w biurze i usługach
 • Zarządzanie wynikami organizacji i procesem doskonalenia
 • Hoshin Kanri i zarządzanie przez cele
  Przepływ strumienia wartości oraz poziomowanie produkcji
 • Modelowanie procesów
 • Zarządzanie wizualne
 • 5S czyli organizacja miejsca pracy
 • Kaizen i systemy sugestii
 • Gra warsztatowa KOROMO

semestr ii

 • Metodyka DMAIC i perspektywa klienta w Six Sigma
 • Standaryzacja procesów oraz rozwiązywanie problemów
 • Efektywna metoda analizy danych
 • Analiza skuteczności narzędzi pomiarowych
 • Statystyczne sterowanie procesem
 • Zarządzanie projektem optymalizacyjnym
 • Zarządzanie zmianą
 • Budowanie kultury LSS i rozwój kompetencji pracowników
 • Seminarium
 • Egzamin z projektu
 • Projekt końcowy

CYKL KSZTAŁCENIA I TERMINY

 • Dwa semestry, 8 zjazdów w I semestrze, 9 zjazdów w II semestrze
 • Zajęcia PIĄTEK (4h)/SOBOTA (8h)
 • Semestr zimowy i letni: harmonogram zajęć w semestrze pierwszym i drugim zostanie podany uczestnikom przed rozpoczęciem studiów podyplomowych
  z dwutygodniowym wyprzedzeniem

Wymagania i warunki rekrutacji

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia

Warunki rekrutacji

 • Wymagane dokumenty:
 • podanie na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu,
 • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Opiekunowie studiów i trenerzy

regina mazurek – kierownik studiów

Wykładowca akademicki od ponad dwudziestu lat na kierunkach: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Logistyka i Inżynieria bezpieczeństwa. Zaangażowana w podnoszenie jakości kształcenia na Politechnice Opolskiej. Współpracuje z przemysłem w obszarze dydaktyki oraz rozwoju naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Doktor nauk ekonomicznych w obszarze metod statystycznego sterowania procesami. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt oraz lider Process Improvement. Koordynowała projekt Six Sigma, dotyczący podnoszenia jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji I i II stopnia. Koordynowała projekt doskonalący w zakresie wdrażania metod statystycznego sterowania procesami w Nutricia Polska oraz projekt wdrażania technik Kaizen w Warta Glass Jedlice. Zaangażowana w transfer wiedzy z nauki do przemysłu oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
w opolskich przedsiębiorstwach. Laureat w Konkursie Wojewody Opolskiego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki na najlepsze prace związane z wprowadzaniem nowatorskich rozwiązań
w zakresie jakości procesów i produktów w przedsiębiorstwie.

kontakt: R.Mazurek@po.edu.pl 

 

Natalia Jażdżewska – koordynator studiów

 

Praktyk, Trener i Mentor Lean Management z 11 letnim doświadczeniem. Wspierająca rozwój Lean Six Sigma w sektorze produkcyjnym z branży tj.: elektronicznej, motoryzacyjnej, FMCG oraz w sektorze TSL. Obecnie związana usługami finansowymi.

Współzałożycielka Fundacji Lean Education, rozwijającej młodzież w wieku 13-19 lat w lean thinking.  Właścicielka startupowej firmy edukacyjnej PATH- Szkoła Doskonalenia.

Certyfikowany Lean Koordynator, Lean Six Sigma Lider, Green Belt, Prince Practitioner a także Scrum Master. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla korporacji oraz firm rodzinnych. Od blisko 4 lat pracuje dla usług, łącząc transformację Lean i Agile. Przeprowadziła ponad 1600 dni szkoleń i warsztatów oraz kilkadziesiąt moderowanych sesji rozwiązywania problemów. Poza rozwijaniem wiedzy
i umiejętności, jest inicjatorką aktywności, które wpływają na rozwój managerów oraz ich transformację w kierunku stawania się Lean Liderami.
Indywidualny trener, mentor takich systemów jak m.in. Problem Solving, Kaizen, 5S, Visual Management, Hoshin Kanri, Daily Management oraz System Rozwoju Kompetencji.

Prelegentka kilku uczelni wyższych w Polsce, autorka artykułów nt. Lean, które można znaleźć m.in. w: KAIZEN, Finanse i Controlling, Magazynowanie i Produkcja.

Kontakt: natalia@szkoladoskonalenia.pl

sylwetki trenerów

Bartosz truszkiewicz

Menedżer, wykładowca akademicki i konsultant z ponad 20 letnim stażem
w branży przemysłowej. Doświadczenie zdobywał w takich firmach jak Toyota, Mondelez czy Essity w fabrykach w Polsce i za granicą.

Specjalista w zakresie Lean Management i Six Sigma.

Przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej poczynając od operatora aż do zajmowanego obecnie stanowiska dyrektora ds. produkcji czterech zakładów produkcyjnych branży spożywczej.

Doktor nauk ekonomicznych. Autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Praktyczna przydatność instrumentów rekomendowanych
w ramach koncepcji Lean Management” oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Absolwent programu stypendialnego japońskiej organizacji AOTS (The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships). W trakcie swojej kariery zawodowej miał okazję pracować poza granicami w tym przez rok w japońskiej fabryce Toyoty oraz zarządzać produkcją ciastek Oreo w hiszpańskiej fabryce firmy Mondelez.

Przeprowadził kilkadziesiąt projektów usprawniających oraz sesji „problem solving”. Budował  i realizował strategię firm w oparciu
o Hoshin Kanri.

Wykładowca przedmiotów związanych z Lean Management na takich uczelniach jak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu.

Pomysłodawca i organizator programu „Akademia Leadera” budującego wiedzę i kompetencje zarządcze wśród osób wchodzących na stanowiska liderskie i kierownicze.

Iwona Łapuńka

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej w kadencji 2020-2024.
Od 2019 roku kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W latach 2017-2019 zastępca dyrektora Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów. Certyfikowany kierownik projektów (certyfikat IPMA Poziom C oraz PRINCE2 Foundation), członek International Project Management Association (IPMA Polska) oraz lider projektu w Opolskim Konsorcjum Klastra pn. Wspólnota wiedzy i innowacji w inżynierii produkcji.

 

Pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Opolskiej z niemal 20-letnim stażem, doktor nauk technicznych
i absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie mechanika i budowa maszyn o specjalności zarządzanie produkcją, transfer technologii, produktywność, innowacje technologiczne. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie (Politechnika Śląska, 2014), Ekoinnowacje w logistyce (WSB we Wrocławiu, 2015), a także licznych szkoleń, warsztatów oraz seminariów podnoszących jej kwalifikacje zawodowe.

Od 2017 roku prowadzi na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki studia podyplomowe Zarządzanie projektami w organizacjach. Jest autorką lub współautorką ponad 150 publikacji naukowych, w tym współautorką 6 monografii, m.in. Operacyjne zarządzanie projektami (PWE, Warszawa 2015) oraz Zarządzanie projektami w logistyce (Difin, Warszawa 2015). Doświadczenie praktyczne zdobyła m.in. jako kierownik projektu wdrożenia informatycznego systemu zarządzania placówką medyczną oraz uczestnik wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, umożliwiających transfer wiedzy z nauki do przemysłu. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem dostępnych technologii ICT oraz podejścia projektowego do zarządzania zleceniami usługowo-produkcyjnymi.

Sławomir Zabawa

Lean Six Sigma Master Black Belt z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i optymalizacji procesów FMCG dla światowych liderów rynku spożywczego i opakowań szklanych. Specjalizujący się w budowaniu zdolności w ludziach poprzez mentoring, coaching w zakresie szczupłego myślenia i stosowaniu statystyki w zarządzaniu. Stawiający na rozwój kultury turkusowego myślenia. 

Absolwent Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończył kierunki Technologii Żywności i Żywienia Człowieka oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuje w roli trenera metod szczupłego zarządzania i produkcji.  Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru Lean, Six Sigma, TPM oraz procesach budowania zdolności w ludziach.  W latach 2014 -2020 zrealizował jako lider i mentor projektów produktywnościowych i inwestycyjnych. Dzięki stosowanemu podejściu zbudował zdolność stosowania metodologii Lean Six Sigma dla 37 kandydatów biorących udział w projektach, które kolejne lata z rzędu wygrywały konkursy projektowe o zasięgu globalnym.

Celem zawodowym Sławka jest popularyzowanie metodologii Six Sigma poprzez mentoring, blog oraz eventy szkoleniowe.

Małgorzata Piątkowska

 

Certyfikowany Black Belt.

Magister Inżynier Technologii Chemicznej oraz Zarządzania Systemami Produkcyjnymi.

Twórca i realizator programów rozwojowych dla Green Beltów z ponad 1000 dni szkoleniowych, mentorskich z i coachingowych przepracowanych na sali szkoleniowej, treningach online z grupą oraz indywidualnych.

Lider średnio i długoterminowych programów doskonalenia jakości o skali regionalnej [Europa] oraz  kilkudziesięciu projektów usprawniających.

Aktywny propagator metod i narzędzi wspierających poprawę jakości, takich jak statystyczna kontrola jakości, problem solving i DMAIC.

Wykładowca przedmiotów z zakresu Six Sigma i zarządzania i kontroli jakości w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.

W roli trenera przez lata współpracowała z Perfectus Group oraz Dekra.

Obecnie współzałożycielka PATH Szkoła Doskonalenia.

Lider Jakości, skoncentrowany na maksymalizacji WARTOŚCI dla klienta.

Pasjonatka i praktyk ciągłego doskonalenia procesów. Lean Six Sigma Black Belt z 13 letnim doświadczeniem w budowaniu struktur Six Sigma, wdrażaniu narzędzi i prowadzeniu projektów dla Liderów FMCG takich jak Mondelez i Nestle.

Katarzyna Hys

Profesor Uczelni – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o  zarządzaniu.

Od 2001 roku związana z Politechniką Opolską w Opolu. Obecnie Rzecznik Dyscyplinarny Politechniki Opolskiej. Członek Kapituły Konkursu IKAR JAKOŚCI im. Profesora R. Kolmana przy Fundacji Qualitas. Współtwórca patentu. Co-redaktor, recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Członek Komitetów Naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Promotor, opiekun naukowy i recenzent doktorantów (III stopień studiów) oraz dyplomantów (I, II stopień studiów). Kierownik i wykonawca grantów naukowych. Uczestnik międzynarodowego programu edukacyjnego Erasmus+ typu Staff Mobility for Teaching. Wykładowca, w tym na Uczelniach Partnerskich w krajach europejskich.

Autorka oryginalnych publikacji naukowych związanych z problematyką zarządzania, w szczególności zarządzania jakością, marketingiem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Członek: Polskiego Stowarzyszenia Jakości i Zarządzania POLISOLAB, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – Oddział w Katowicach oraz Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie. Inicjatorka i organizatorka mistrzostw w szachach szybkich pt. „Szachy i Politechnika łączą pokolenia”.

Aneta kucińska landwójtowicz

Nauczycielka akademicka i naukowczyni skoncentrowana na tematyce związanej z zarządzaniem jakością oraz ciągłym doskonaleniem procesów w organizacji. To również praktyk z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim oraz konsultant ds. zarządzania jakością. Realizowała współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi w ramach projektów mających na celu wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz praktyk Lean Management.

Aktualnie pełni funkcję Prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Doktor nauk ekonomicznych, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, w tym dwóch monografii pt.: „Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych” i „Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe metody i systemy” oraz dwóch podręczników akademickich pt. „Zarządzanie środowiskowe” i „Ekologia”.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych w kraju i za granicą oraz stażu naukowego na Uniwersytecie UMinho w Bradze. Wykładowca z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy ze studentami. Promotorka ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich w tematyce skoncentrowanej na ciągłym doskonaleniu procesów, metodach i narzędziach zarządzania jakością, koncepcji Six Sigma oraz Lean Management.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła w wieloletniej pracy na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością w spółce akcyjnej, podczas realizacji projektów mających na celu wprowadzanie innowacji i doskonalenie procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz jako konsultant ds. zarządzania jakością. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością, Członek Stowarzyszenia Lean Management Polska, Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

 

Barbara Wasilewska

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie jako trener w obszarze doskonalenia kompetencji pracowników dla klientów firmy TQMsoft. Certyfikowany Trener Kreatywnego Rozwoju. Współautorka dwóch monografii serii wydawniczej „Nauka i Praktyka Innowacji”: „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań” oraz „Kreatywność pracowników i twórcze zespoły”.

Absolwentka kierunku psychologia Uniwersytetu Opolskiego. W 2016 r. uzyskała w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Zarządzania, stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. W swojej pracy na uczelni zajmuje się tematyką interdyscyplinarną, tj. łączy zagadnienia psychologii twórczości z problemami inżynierskimi. Dodatkowo prowadzi doradztwo w przedsiębiorstwach z zakresu innowacji, np. w ramach projektu „Czas na innowacje Opolszczyzno – kreowanie w przedsiębiorstwach czynników stymulujących innowacje”.  Należy do grona trenerów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Destination Imagination uprawniającego do przygotowania drużyny studentów do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności.

Kamila Tomczak Horyń

Naukowiec i wykładowca z 9 letnim stażem w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Pracuje na stanowisku adiunkta.  Specjalizuje się w zarządzaniu kreatywnością i innowacjami. Obecnie zajmuje się badaniem nad rozwojem kompetencji miękkich zwłaszcza
w zakresie kreatywności i inteligencji emocjonalnej.

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji. Prowadzi zajęcia (wykłady, ćwiczenia, projekty  i laboratoria) na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka. Od roku 2012 członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP). Od blisko 5 lat członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (PTZI). Obecnie pełni rolę członka komisji rewizyjnej PTZI na lata 2020-2023. Występowała na 14 konferencjach naukowych, międzynarodowych i krajowych. Autorka i współautorka 24 publikacji naukowych. Współautorka monografii „Kreatywność pracowników i twórcze zespoły”. W celu nabycia praktycznej wiedzy z zakresu prowadzonych badań od początku swojej pracy naukowej współpracowała blisko z przemysłem. Między innymi w ramach projektu „Czas na innowacje Opolszczyzno – kreowanie w przedsiębiorstwach czynników stymulujących innowacje”, oraz poprzez prowadzenie licznych warsztatów poświęconych kreatywności i pracy zespołowej. W roku 2019 laureatka konkursu dla Początkujących Naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii a w roku 2020  laureatka w Ogólnopolskim Konkursie dla Doktorów z zakresu Cyfryzacji Produkcji. W roku 2020 uzyskała nagrodę projakościową JM Rektora za rok 2019. Od roku 2020 opiekun  Studenckiego Koła Naukowego EXPERT.

Karolina Ścigała

Pasjonatka rozwoju osobistego.

Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji interpersonalnych i efektywności osobistej.
Jej szkolenia to energetyczne połączenie wiedzy z zakresu psychologii i praktyki biznesowej.

Psycholog. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Od 6 lat budowaniu strategii rozwoju pracowników w międzynarodowej organizacji z uwagą na dynamiczne środowisko w jakim pracujemy i żyjemy. Tworzy własne programy szkoleniowe.

Przeprowadziła ponad 600 godzin szkoleń w środowisku wirtualnym jak i na sali szkoleniowej. Obecnie rozwija w organizacji program dobrostanu psychicznego dla pracowników.  Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 4 letni całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Prowadzi konsultacje i procesy psychoterapii indywidualnej w języku polski i angielskim pod stałą superwizją. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami w ramach zajęć z Psychopatologii w miejscu pracy. Angażuje się w zajęcia i warsztaty wspierające młodzież.

Marcin Łopuszyński

Pracownik naukowo-dydaktyczny, koordynator współpracy między Politechniką Opolską a firmą Luca Logistic Solution sp. z o.o., koordynator współpracy z firmą BOC sp. z o.o., członek Rady Dydaktycznej Kierunku Studiów Logistyka, opiekun Pracowni Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie. Uczestnik  projektu „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm”.

 

Doktor w dyscyplinie automatyka i robotyka, specjalność sztuczna inteligencja. Wraz z firmą Luca Logistic Solution sp. z o.o., współorganizator konferencji „Innowacje w produkcji i logistyce magazynowej”, współorganizator seminariów nt. Bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Rady Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego w Opolu.

Do zainteresowań naukowych należą:

 • Analiza danych,
 • Badania operacyjne,
 • Optymalizacja procesów,
 • Systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej i innych systemów informacji wyprzedzającej dla kierujących pojazdami ze szczególnym uwzględnieniem kierujących pojazdami komunikacji miejskiej,
 • Metody sztucznej inteligencji.

Aneta kucińska landwójtowicz

Jeśli nie potrafisz czegoś zmierzyć i przeanalizować, to nie umiesz tym zarządzać. Niedostateczna umiejętność zbierania i interpretacji danych, to jedna z głównych strat większości firm. Nieprawidłowa ocena sytuacji, doprowadza często do podejmowania złych decyzji, co generuje dodatkowe koszty.

Maria Natorska

Absolwentka Politechniki Opolskiej na Wydziale Edukacja Techniczno – Informatyczna. Asystent w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Członek Rady Dydaktycznej kierunku studiów Przemysłowe technologie informatyczne oraz koordynator  specjalności  Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami.

Aktualnie otwarty przewód doktorski: Wielokryterialne ustalanie rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych systemu z wykorzystaniem nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z  szeroko rozumianą optymalizacją układów maszynowych, metodami logicznymi optymalizacji układów oraz optymalizacją układów z zastosowaniem wielowartościowych drzew logicznych. Współautorka publikacji naukowych  w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych.

Opłaty

 • Opłata: 4400zł (jednorazowa wpłata za dwa semestry) lub 2400 zł/semestr

 • Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe „Lean Six Sigma Expert”.

 • Za pierwszy semestr lub cała kwota za dwa semestry do dnia: 15.10.2021r.

Za drugi semestr do dnia: 22.02.2022r.

Kontakt

 • mgr inż. Anna Czabak

e: mail: a.czabak@po.edu.pl, tel. 77 449 8169

Przydatne linki:

Pin It on Pinterest